top of page
Søk

Steigans koronakonspirasjonstale 19. desember

Steigan deltok i demonstrasjon mot koronatiltakene den 19.desember 2020, og var usedvanlig frittalende til han å være. Talen har blitt kritisert av Lars Borgersrud i Klassekampen den 08.02.21 (bak betalingsmur her). Denne artikkelen har også fått et "svar" på Steigan.no her, men uten egentlig å gå inn på den konkrete kritikken.


Lars Borgersrud skriver


Merkelig fra Pål Steigan
Den 19. desember ble det arrangert en protestmarkering mot korona-tiltakene foran Stortinget, der også Pål Steigan talte. I talen, der han presenterte seg som redaktør av nettavisa steigan.no, kom han med synspunkter som overrasket. Jeg har ikke fulgt så godt med på hva han har skrevet i nettavisa, men har tidligere hatt tiltro til hans politiske dømmekraft. I talen sa han at Norge nå har en "ulovlig" regjering, som ikke bare må fradømmes sin stilling gjennom riksrett, men også dømmes ut fra straffeloven, på grunn av at en rekke lover er satt til side. Et slikt lovbrudd var etter hans syn påbud om å bruke munnbind på jobben, noe han mente var ulovlig og juks ut fra smittevernloven.
Steigan uttalte videre at det var en tilsnikelse å hevde at vi har en farlig epidemi i Norge. Hele systemet med testing og smittemåling og tiltak mot smitte var etter hans syn basert på vitenskapelig svindel. Han mente at 90 % av positive tester sannsynligvis var falske positive.
Videre sa han at det er en gruppe superkapitalister som står bak. De har ikke bare regissert den internasjonale kampanjen mot denne innbilte smitten, men også produksjonen av munnbind og vaksiner og i det hele tatt styrt medias fokus internasjonalt og her hjemme i en enestående løgnkampanje. "Det er den største klassekrigen i historien" som disse superkapitalistene står bak, men som Hitler tapte Andre verdenskrig, vil disse "gangsterne" også tape denne krigen mot verdens befolkning, avsluttet han.
Rødt har gang på gang advart mot at store norske kapitalister høster rikelig av de statlige korona-kompensasjonene som Stortinget bevilger, mens permitterte og oppsagte arbeidsfolk tar store tap og får innskrenket sine leveforhold og redusert sin levestandard. Det er ingen tvil om at norsk og internasjonal storkapital utnytter krisa til sin fordel. Det er imidlertid et langt skritt fra å kjempe mot dette, til å benekte korona-krisas eksistens. Det kan se ut som at Steigan i det hele tatt benekter at det finnes noen pandemi. Det er svært langt fra å ivareta vanlige menneskers interesser og behov, i forhold til en livsfarlig sykdom som inntil nå har tatt over to millioner menneskeliv.

Takk skal du ha Ann-Helen. Jeg er altså Pål Steigan, redaktør for nettavisa Steigan.no. den har det ubeskjedne navnet fordi da jeg starta den i 2014 så var det bare meg som holdt på, jeg fikk ikke med meg noen av mine gamle kampfeller fra 70-tallet, og da synes jeg det var like greit at jeg kalte opp avisa etter jeg sjøl. i år passerer vi 6 millioner sidevisninger, og er nå en mellomstor nettavis i norge. Og jeg registrerer at gjennom dette året fra mars i år, så har kvinneandelen blant våre lesere skutt ti prosentpoeng i været. Og jeg tenker at det er kanskje det er kvinnene som skjønner dette best; det er tross alt dere som bærer fram livet. Så for eksempel her i dag har jeg blitt kjent med en kvinne som står fram som leder, som jeg aldri har hørt om før. I en situasjon hvor alle partilederne svikter, alle organisasjonslederne svikter, og alle mennesker som burde ha tatt grep i dette her, så står ann-helen fram, og opptrer som en leder, og peker ut en vei, som er veldig fornuftig.

Og da må jeg tillate meg et personlig innspill, fordi begge foreldrene mine var i motstandsbevegelsen mot den nazistiske okkupasjonen, og de begynte veldig tidlig. Altså de begynte sommeren 1940. Hvis dere tror det var mange i Norge som var tilhengere av aktiv motstand mot tyskerne sommeren 1940, så er dere feilinformert. Det var nesten ingen!

Mutter’n gikk kurér for motstandsbevegelsen under hele krigen. ble aldri tatt. Gikk gjennom Gestapokontroller, og... Klart hun var redd! men hun visste at viktigere enn å ta vare på sitt eget liv, var å kjempe for Norges frihet og framtid.

Og fattern ble tatt av tyskerne i februar 42, og satt inne nesten fram til krigens slutt, da begynnte de å flytte ut fanger. Han sa til meg etterpå at… under krigen, de som virkelig tok de tøffe takene i motstandsbevegelsen, det var ikke politiske lederne, det var unge kvinner! Det var hans budskap! Han reiste rundt på skolene i Groruddalen og snakka om krigen for småunger, og han sa at mitt budskap til dere det var at det var de ukjente jentene som gikk i spissen. Du er en partisanleder, Ann-Helen! (Henvendt til demonstrasjonslederen)

Det jeg hadde tenkt til å snakke om i dag, det er lov og orden. I den forstand at regimet til Erna Solberg i dag er et ulovlig regime. Erna Solberg og hennes regjering har satt grunnloven til side, og det er strengt forbudt. Altså.. Dette gjør man ikke. Hun har satt grunnloven til side, hun har satt en rekke andre Norske lover til side. En lang serie av dem. Altså, Til og med arbeidsmiljøloven. Altså når du tvinger disse maskene på folk på jobben, så er det brunn med Arbeidsmiljøloven, det er helt utvilsomt. Og det er en lang serie. Hun har brutt med menneskerettighetskonvensjonen: det å frata folk retten til å bestemme hvem de skal ha i sitt eget hus, det er brudd med flere paragrafer i menneskerettighetskonvensjonen. Hun bryter knallhardt med barnekonvensjonen, og det som gjøres når unger taes ut av skolen eller påtvinges masker eller noe sånt, det er barnemishandling! Dette her er opplagt straffbart! Hun har ett forsvar for det. Hun sier: smitteværnloven gir oss rett til det. Men gjør den det? Er det tilfelle? Nei!

Smittevernloven forutsetter to ting: Den forutsetter at det er en farlig smittsom sjukdom, hvor veldig mange kan dø av det. Og den forutsetter at de smittede er.. de som kalles smittede, det er de som fagfolk har påvist som sjuke.

I dag driver Erna Solberg og denne firemannsjuntaen hennes på TV stadig vekk å snakker om så-og-så mange smittede i Norge. Det er løgn! Det er ikke så-og-så mange smittede i Norge. For disse menneskene, hva er det de har gjort? De er testen positivt på en såkalt RTPCR-prøve. Men du er ikke smittet fordi om du tester positivt på en sånn prøve, jeg kommer tilbake til det. Da måtte en fagperson slå fast at du har sjukdommen. Men det har ikke skjedd! Så når de bruker ordet smittede, så er det juks! Det er for å kunne bruke smittevernloven!

Når de sier at de bruker den fordi det er farlig, så er det sånn at… Det dør jo færre nå enn i et normalår! Det har jo dødd forferdelig mange færre, eller veldig mange færre enn i forrige influensaperiode. Sånn at det å hevde at vi har en farlig epidemi i Norge, det er en tilsnikelse, og det er en tilsnikelse som er gjort bevist av den politiske ledelsen i landet, for å kunne sette grunnloven og viktige menneskerettigheter til side! Det er helt opplagt at Erna Solberg og hennes regime bør avsettes og stilles for retten. Ikke bare for riksrett, men også for strafferett!

Fordi her er det helt opplagt mennesker som blir skada for livet, på grunn av dette, kanskje tar sitt eget liv. Det er folk som dør av andre sjukdommer, fordi de får ikke den behandlinga de skulle hatt. Det er barn som får immunsystemet sitt ødelagt for livet, fordi i barndommen så skal vi sjukdommer, vi skal smittes, for på den måten å utvikle imunsystemet vårt. Så når man holder barna tilbake fra skolen, så gjør man det motsatte, og da vokser de opp med et skada imunsystem, og det kommer til å plage dem inn i voksen og eldre alder. Så her gjøres det skade. Og naturligvis det som du var inne på (peker)... økonomisk Småbedriftene - vekk! små… ja… håndverkere, hva det måtte være. Og arbeidstakere, mister jobben sin, mister framtida si, mister alt det de har bygd opp. Dette er økonomiske tap, som i vår ble beregnet til 27 til 30 milliarder i måneden! Det er helt gigantisk. Dette her kommer det Norske samfunnet til å lide av, ja i titall år framover. Neste år kommer helt opplagt de offentlige budsjettene til å bli kappa noe voldsomt. Og da kan endel folk som har trodd at de var skjerma for disse nedskjæringene i offentlig sektor, og trodd at det bare gjaldt hotell-og restaurant og barer og så videre få merke at så er ikke tilfelle. Dette kommer til å ramme hele Norge. følgelig bør vi se på lovligheten eller ulovligheten til det de holder på med.

Og da kommer vi tilbake til denne PCR testen. For når de sier “fjorten mennesker i Trøkkstad er smittet i går. Alarm! Alarm! Vi må stenge Østlandet! 23 mennesker i Trondheim smittet i går.” Bortsett fra at det da ikke er en eneste innlagt på St. Olav. Så hva er det de kaller smittet? Det er å ha testet positivt på PCR-prøven.

Men PCR prøven, og dette skreiv vi om på Steigan.no allerede i vår, PCR-prøven bygger på ett vitenskapelig dokument. Ett! Corman-Drosten-dokumentet som kom i januar-februar i år, januar var det vel. Det ble sendt inn til redaksjonen av et tidsskrift den 21.Januar, og skulle da til fagfellevurdering, og det tar vanligvis mange måneder, og den artikkelen ble publisert to dager etterpå. Altså fagfellevurdering på to dager! 48 timer! Det er verdensrekord! Men den ble rusha fram for å kunne kjøre PCR-prøven. Og så er den blitt vurdert etterpå. Og det viser seg at denne artikkelen holder jo ikke mål. Den har en serie med sykluser de skal kjøre når de tar denne prøven.

Og her er det veldig interessant! Fordi vi i Steigan.no har nå vært på jakt hos folkehelseinstituttet og deres.. de instituttene de bruker. “hvor mange sykluser kjører dere, egentlig?” Åh, nei. De visste ikke! hehe! Unnskyld meg! Altså Folkehelseinstituttet det er et folkehelseinstitutt! De er ansvarlige for dette! De kan ikke si at de ikke vet hvor mange sykluser de kjører!

Jeg kontakta han som var antagelig den første i Norge som brukte PCR-testen på kreft. Og han sa at WHO-protokollen tillater opp til 45 sykluser. Så går vi til et intervju med USAs lockdown-tsar Antoni Fauci, og hva sier han? Han sier at enhver prøve på over 35 sykluser er meningsløst. Og oppfinnern av PCR-testen, han som fikk nobelprisen for det, han sa hvis du kjører.. du kan påvise hva du vil hvis du kjører så mange sykluser du ønsker. da kan du få hvem som helst til å bli smitta” og i Norge så kjøres det altså tester som ligger langt over det nivået som selv Antony Fauci sier at vi går inn i meningsløsheten. Så når det står “23, 50, 300 tilfeller” så er det den reineste løgn. vi aner ingenting. sannsynligvis er 90% falske positive. Men disse tallene trenger vi, for å kunne si at “ja,vi har rett til å bryte grunnloven. Ja, vi har rett til å bryte menneskerettighetene. Ja, vi har rett til å bryte barnekonvensjonen.”

Tar vi fra dem den, tar vi fra dem PCR-testen og viser at den er falsk, at den ikke kan gi de resultatene. at den.. det er helt falskt å bruke den. Så viser deres regimet seg i all sin ulovlighet.

Faktisk nå var det 14. desember så sa WHO sjøl at kjører man for mange sykluser, så får man for mange falske positive. NÅ har de innrømmet det. Og det er kanskje taktisk smart av dem? For nå har de allerede spredd så mye frykt at folk vil ikke ta dette inn over seg. Altså dette er den bærebjelken hele regjeringa og det internasjonale samfunnets politikk bygger på, også har bærebjelken knekt. Og så tørr de ikke la det falle, for da raser så mye med det. Og mediene vil ikke ta opp dette her, jeg tror vi er omtrent de eneste som har skrevet om det.

og denne mediekontrollen er helt sentral!

Og da må jeg komme inn på hvilke krefter som står bak disse mediene.

Fordi det som har skjedd dette året: jeg kaller det den største klassekrigen i historien. fordi det er en krig mellom milliardærklassen og resten av samfunnet. hvor resten av samfunnet, vi vanlige folk, vi blir ramma, vi får framtida vår ødelagt, barna får framtida si ødelagt.

Mens disse folkene, altså jeg snakker om eierne av Amazone, eierne av Facebook, eierne av disse store digitale selskapene, eierne av Big Pharma, de er i løpet av dette året blitt 1000 milliarder dollar rikere. Og dette er en klasse som utgjør 0.0004 prosent av verdens befolkning. Altså de ville jo… de er så få at de kunne fått plass i en sånn leddbuss. Dette er en liten klikk, som bare samler seg enorme rikdommer på vår bekostning. Og hva er typisk? Altså de har tvunget folk vekk fra arbeidsplassene sine. De sitter nå på Zoom. Hva har skjedd med Zoom? Jo, Det er nå et selskap som er mere verdt enn Exxon Mobile. Et selskap som for noen få år siden var verdens største selskap. Og hvem eier disse selskapene? Jo de eies av store finansinstitusjoner, først og fremst Vanguard, BlackRock, og State Street. Tilfeldigvis er de også eiere av våpenindustrien de er eiere av mediene, de er eiere av Big Pharma. Altså de sitter overalt og eier dette her.


Og jeg har gjort det til min politikk i Steigan.no at alt jeg påstår skal være dokumentert. Sånn at jeg legger ut kilder på alt jeg gjør, sånn at folk kan gå meg etter i sømmene og se hva som er tilfelle. Og særlig elsker jeg… Jeg siterer ikke blogger. Jeg siterer CIA direkte! Jeg siterer protokoller fra WHO, jeg siterer World Ecomomic Forum. Og de skriver jo dette i klartekst!

Og de de skrev veldig i klartekst, det var denne… Event 301.? 201! fra September i fjor hvor de kjørte en test, en sånn skrivebordstest, på hvordan de skulle styre en pandemi. Og punkt 7 der er veldig viktig å legge merke til. Da skal de oversvømme mediene med det ene budskapet, og de skal drukne folk i det ene budskapet. Og hva er det som skjer? Det er akkurat det som skjer. Og hvem er det som eier disse mediene? Jo simpelthen de som profitterer på dette her. Og hvem er det som har lagd den kampanjen? Jo, i vår så inngikk WHO en kontrakt med verdens største PR-byrå; Hill+Knowlton, og de har lagd hele kommunikasjonspakka til WHO. Det er derfor disse social distancing, og en-meter'n og maskene og alt sånt ser like ut over hele verden; det er lagd av samme PR-byrå.

I den kontrakten står det også at de skal ha influencere ikke bare på topp nivå i partiene og i mediene, men på lokal-nivå. Dette er et sånt STASI-system som de har utvikla.

Og hvem er Hill+Knowlton? Hill+Knowlton blei berykta på 50-tallet, fordi de propaganderte at røyking var uskadelig. Kampanjen var betalt av tobakksindustrien. De var berykta på 60-tallet fordi de fortalte verden at asbest var ufarlig, betalt av asbest-industrien. De ga menneskeheten Kuwait-krigen, hvor de fikk ei dame til å fortelle om hvordan irakiske soldater hadde kasta premature barn ut av kuvøsene og ned på betonggulvet, bortsett fra at hele manuset var skrevet av Hill+Knowlton, og var løgn fra ende til annen. Men ble altså framført i FN. Det er folk med den type moral som har lagd den internasjonale PR-kampanjen som vi nå lider under.

Og dette må dere bare sette dere inn i. Dette er fakta. alle dokumentene ligger der.


Og jeg har stilt meg, du kan si, i skuddlinja. Skyt meg! Prøv å ta meg! Og det eneste faktisk.no har forsøkt å ta meg på. var da jeg skrev at Erna Solberg har gitt milliarder til selskaper som kontrolleres av Bill Gates. “ja, men han har jo ikke flertall!” Unnskyld meg! Hvis man tror at kapitalister trenger flertall i sånne organer for å kontrollere dem, da er man forholdsvis naiv. Da bør man iallefall ikke jobbe i finanspressa. For gamle Vollenberg han sa at “jeg trenger bare 7 - 8 prosent kontroll med et selskap for å styre det”. Og det er det Bill Gates og hans folk gjør, de har bare akkurat så mye det trengs. Og det er det eneste de flagga, at jeg hadde skrevet dette.

Så bruk mine fakta, still meg spørsmål, vi gjør så godt vi kan, men vi har veldig mye å gjøre, vi klarer ikke alt.


Så vil jeg ta opp et spørsmål som Ann-Helen var veldig mye inne på; dette med frykt. I Masters of War, så sier Bob Dylan “You’ve thrown the worst fear That can ever be hurled Fear to bring children Into the world” og det er den mest politiske sangen hans, veldig rasende. Og den avslutter med at han vil se the masters of war buried i siste verset. Så han hadde et glimt der.

Men det de gjorde var nettopp å gripe fatt i noe så grunnleggende hos oss som frykt. For frykt overstyrer alt. vi er genetisk programmert til at kommer sabeltanntigeren, så diskuterer vi ikke om det er farlig eller ei, vi løper. Frykten skal ta over kontrollen, det er i den forlengede marg. Lenge før vi var mennesker, så hadde vi evnen til å føle frykt. lenge før vi kunne tenke gjennom et logisk resonnement, så kunne vi føle frykt. og det er den de har tatt tak i. det er den de har tatt tak i!

Og da klarer ikke folk å tenke!

Altså hvis de er redde, så klarer de ikke å tenke. Altså hvis vi er redde, så klarer vi ikke å skjønne sammenhenger, så det er veldig viktig at du tar opp dette her.

Og vi må jo synes synd på folk, da. At de går rundt på gata med masker, det har jo ingen som helst logisk hensikt, men det er altså frykten som har gjort det sånn.

Men så er det det, at vi er da heldigvis noen som har begynt å se hva dette er. og sånnt som Ann-Helen hun var litt frustrert da hun så hvor få vi var, vi var veldig få da. Men så sa jeg “vær ikke så lei deg for det.” For jeg leste selvbiografien til en italiensk skuespiller, og han fortalte om sin første forestilling. Han hadde vært fryktelig redd før han skulle opp på scenen, og da han kom på scenen, så var sitter det én person i salen. Og han tenkte; okay, publikum er publikum. Så spilte han, han holdt sin monolog, og så gikk han hjem og drakk seg dritings, for han var så jælvig lei seg. Neste dag så kom det en fabelaktig anmeldelse i en av de største avisene. For det var italias fremste teateranmelder som satt i salen. Og moralen er jo naturligvis at Du stiller opp, altså! Du stiller opp sjøl om det står én der. For du har et budskap å framføre!

Så det er veldig viktig det du og alle dere andre har gjort!

Så til dette med frykten. Det som skjer er jo at folk lar seg disiplinere. Han Christopher Lien, psykologen, hadde en veldig viktig artikkel i steigan.no i dag, og han går tilbake til disse konformitetstestene som ble gjort på 50 og 60 tallet, hvor folk blir behandla som laboratorierotter og blir lurt inn i konformiteten. Nå gjøres dette på global skala. Dette er historisk, det har aldri skjedd før! Det har skjedd overgrep, men ikke i denne skalaen tidligere.

Men i likhet med i Norge, jeg bor i Italia halve året. Og der er det som her, at folk tvinges til å gå.. Hvis du ikke går med maske der, så risikerer du en bot på 400 euro. og det svir, så folk går med masker. Men vi snakker sammen! Så folk sier til meg; Ikke en gang Mussolini gikk så langt at han forbød brylluper, begravelser og private fester. Så vi er der. Vi er der. At myndighetene har gått til så ekstreme tiltak. Og dette kommer ikke til å vare!

Akkurat som Hitler tapte andre verdenskrig, så vil disse gangsterne tape denne krigen mot verdens befolkning. Og heldigvis har vi folk som Ann-Helen og dere, som stiller opp og tør å ta til motmæle, og det er utrolig viktig, fordi dere er eksempler for de andre. Akkurat som mora mi gjorde i 1940 og turte å gå ut og passere Gestapo-sperringene med hemmelige dokumenter, så skal vi fortsette denne kampen sammen. Og så lenge det er pust i meg, så skal jeg stille opp. Og jeg æ’kke redd for dem!

2 672 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page